Strona Główna  |  CONGRESS  |  TECHNOLOGY CL  |  DISTRIBUTOR CL  |  THERMOFORMING CL  |  COFACE  |  CONFERENCES  |  ACADEMY  |  TV  |  NEWS
Idea Nagrody POLYMER PROSPERITY to wyodrębnienie najbardziej sprawnych finansowo przetwórców tworzyw operujących na polskim rynku. Dzięki analizie finansowej sprawdzamy stan spółek sektora w obszarze finansów oraz dokonujemy oceny bieżącej kondycji finansowej czołówki polskiego rynku, co umożliwia zobrazowanie jakości i skuteczności gospodarowania własnymi finansami przez uczestniczące w elekcji Nagrody przedsiębiorstwa.
 czytaj całość

Segmentację spółek biorących udział w elekcji Nagrody POLYMER PROSPERITY umożliwia syntetyczny wskaźnik finansowy oparty na wynikach analizy finansowej, składającej się z 10 wskaźników.
 czytaj całość

Prestiżową i unikatową Statuetkę zaprojektowaną i wykonaną przez zespół absolwentów ASP. Fundatorami Statuetki są: redakcja miesięcznika Plastics Review oraz Zarząd Spółki COFACE Poland. Ogłoszenie Laureatów i wręczenie Statuetek każdorazowo odbywać się będzie podczas kolejnych edycji Kongresu Przemysłu Tworzyw.
 czytaj całość